Goście ze Słowacji

26-27 kwietnia w naszej Uczelni gościli profesorowie Uniwersytetu w Preszowie, panowie: Kamil Kardis i Gabriel Pal’a. Naukowcy ze Słowacji wystąpili w „Rozmowach niedokończonych”, a...

NA ŁAMACH PRASY

Bolączki (polskiej) prasy

„Aby działalność środków społecznego komunikowania była zgodna z prawdą o człowieku i otaczającym świecie, na rynku medialnym musimy mieć do czynienia z wiarygodnymi nadawcami”...

Być dobrym człowiekiem

W 12. numerze „Źródła” (19 marca) m.in. o słabości człowieka i Bożym przebaczeniu, o pokorze wobec ziemskich wyzwań i siłach do stawiania im czoła,...
Autopromocja

WARSZTATY

GOŚCILIŚMY U NAS

Goście ze Słowacji

26-27 kwietnia w naszej Uczelni gościli profesorowie Uniwersytetu w Preszowie, panowie: Kamil Kardis i Gabriel Pal’a. Naukowcy ze Słowacji wystąpili w „Rozmowach niedokończonych”, a...

W BIBLIOTECE

TEATR ``DOBRY WIECZÓR``

BYLIŚMY TAM

Wyjazd edukacyjny do Chełmna

20 kwietnia w Zespole Szkól nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie odbyły się Targi Pracy i Edukacji kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz...

PAMIĘTAMY