11 XII 2007 Marszałka Piłsudskiego testament polityczny. Przesłąnie dla Polski i Polaków na wiek XXI

ks. bp. tadeusz Płoski -biskup polowy Wojska Polskiego
o. porf. dr hab. Eustachy RAkoczy – jasnogórski kapellan Żołnierzy Niepodległości, rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie
o. Tadeusz Rydzyk CSsR dyrektor Radia Maryja, założyciel WSKSiM w Toruniu
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Wysocki – dziekan Wydziału NAuk Historycznych i Społecznych Uniwersystetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
gen. dyw. płk. prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych
prof. dr Józef Szaniawski -wykłądowca WSKSiM