Tylko miłość jest twórcza.

św. Maksymilian Maria Kolbe

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to renomowana uczelnia, która oferuje zróżnicowane kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka (inżynierska) oraz informatyka medialna.

W ramach tych kierunków studenci mają do wyboru interesujące specjalności, przygotowujące do różnych segmentów rynku pracy. O wiedzę dba wybitna kadra profesorska i wielu ekspertów.

Doskonałym uzupełnieniem kształcenia są konferencje naukowe na międzynarodowym poziomie. Od kilku lat w kalendarz wydarzeń naukowych w Polsce wpisało się także sympozjum o nowych mediach.

W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dziennikarstwo i komunikacja społeczna otrzymało jako jedyny praktyczny kierunek w Polsce ocenę wyróżniającą.

Nowe kierunki w przygotowaniu:

EKONOMIA i PIELĘGNIARSTWO

Zapraszamy również na STUDIA PODYPLOMOWE!