21 X 2006 r. Nowa Lewica

Nowa Lewica prof. dr hab. Henryk Kiereś Kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL Dwie cywilizacje
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski , kierownik Katedry Historii Najnowszej KUL, deputowany PE, Nurt lewicowy w polskiej chadecji XXw.
ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL, Krytyczna analiza filozoficzna Nowej Lewicy
dr n. med. Urszula Krupa, deputowana Pu, Kobieta NowejLewicy
ks. Krzysztof Pastuszak, Polska Misja Kaltolicka w Belgii – Budowanie Kościoła jutra mimo alakót ze strony Neolewicy