27 X 2007 Cykl różne oblicza Unii – Traktat reformujący po konferencji międzynarodowej w Lizbonie 18-19.10.2007r.

JM Rektor o. dr Krzysztof Bieliński CSsR
dr n. med. Urszula Krupa, poseł do PE, Informacje o frakcji IND/DEM oraz stanowisko w sprawie Traktatu Reformującego
poseł Witold Tomczak, poseł do PE, Informacje i komentarz po konferencji międzyrządowej
dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich, redaktor naczelny Gazety Sądowej – Traktat Reformujący a sprawa polska
dr Mieczysław Ryba Cele strategiczne UE w kontekście polityki niemieckiej