84 Rocznica Zaślubin Polski z Morzem 14.02.2002

kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki
Krzysztof Wyszykowski – Okrągły stół – jako zmowa elit
prof. dr hab. med. Zdzisław Jan Ryn z Uniwersytety Jagiellońskiego – Chrześcijański sens cierpienia w anuczaniu Jan Pawła II
kpt. ż.w. mgr Jan Pruffer – Dostęp do morza elementem konstytutywnym Niepodległości Polski