W wydaniu o:

  • konferencji gospodarczej „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”;
  • briefingach studenckich z udziałem prelegentów konferencji „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”;
  • odznaczeniu przyznanym pani dyrektor Katarzynie Cegielskiej;
  • rozmowach o. rektora dra Zdzisława Klafki na temat kształcenia młodzieży tatarskiej z Krymu;

warsztatach dziennikarsko-artystycznych dla uczniów III klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.