W najnowszym wydaniu „Aktualności akademickich ” o:

  • premierze komedii politycznej Włodzimierza Perzyńskiego w reż. o. Dariusza Drążka CSsR,
  • wykładzie prof. dra hab. Jerzego Roberta Nowaka „Węgry – spory o historię i teraźniejszość”.