W wydaniu o wieczorze autorskim dr Lucyny Żbikowskiej i spotkaniu opłatkowym społeczności akademickiej