W magazynie o:

  • umowie podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • warsztatach „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”,
  • gościnnych występach Teatru Studenckiego „Dobry wieczór” w Lublinie, Puławach i Kraśniku;

oraz zapowiedź letniej szkoły języka polskiego dla młodzieży uczącej się poza granicami kraju (2-16 lipca 2017 r.).