W wydaniu materiał o:

  • spotkaniu autorskim dr hab. Sławomiry Anny Gruszewskiej i promocji książki „Dar dna. Jak wrócić do szczęścia”;
  • sympozjum „Oblicza dumy Polaków”;
  • warsztatach dziennikarsko-muzycznych dla młodzieży III klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.