BITWA NIEMEŃSKA

Po klęsce poniesionej w sierpniu 1920 roku pod Warszawą Armia Czerwona odtwarzała swoje siły, z zamiarem wznowienia „pochodu za Wisłę”, który miał doprowadzić do zniszczenia państwa polskiego i wzniecenia pożaru rewolucji światowej. Polska ofensywa, podjęta 19 września na rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, przekreśliła te zamiary. W jej rezultacie wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego zostały odrzucone na wschód, na linię Mińska Litewskiego i Dźwiny – rubież przyszłej wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Bitwa nad Niemnem przypieczętowała i ukoronowała zwycięstwo odniesione na przedpolach Warszawy.

Opis z tyłu książki