BITWA WARSZAWSKA 1920

W okresie międzywojennym Wojskowe Biuro Historyczne podjęło pracę nad wydaniem wielotomowego zbioru dokumentów pt. „Materiały do historii wojny 1918-1920 r.” Ze względu na historyczne znaczenie bitwy warszawskiej postanowiono najpierw opublikować zbiór dokumentów dotyczących tej bitwy. W 1935 r. ukazał się tom I dokumentów zatytułowany „Bitwa nad Bugiem”. Składał się on z dwóch części. Pierwsza zawiera omówiene przebiegu działań od 27 VII do 7 VIII 1920 r., a druga – wybór dokumentów operacyjnych. Doświadczenia zgromadzone w pracy nad tomem I sprawiły, iż tom II zdecydowano się rozszerzyć i opublikować w postaci dwóch ksiąg, każda po dwie części, czyli razem w czterech woluminach. W roku 1938 ukazała się część druga księgi I tomu II pt. „Bitwa nad Wisłą, zawierająca 408 dokumentów z okresu od 7 do 12 VIII 1920 r. W rok później opublikowana została część pierwsza księgi I tomu II, w postaci omówienia działań tego okresu. Wybuch wojny 1 IX 1939 r. przerwał daleko zaawansowane prace nad przygotowaniem do druku księgi II tomu II, czyli dokumentów od 13 do 28 VIII 1920 r., to znaczy najważniejszego okresu bitwy warszawskiej. Dopiero teraz powrócono do prac nad opublikowaniem tych dokumentów i znalazły się one w prezentowanej książce.

Fragment wstępu