Blisko przyrody

13 maja w Hali Arena Toruń odbyła się konferencja naukowa poświęcona wpływom Kościoła, leśnictwa i łowiectwa na rozwój polskiego rolnictwa: „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”. Jej organizatorzy: Ministerstwo Środowiska, Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – podkreślali wagę polskiej wsi dla dobra wspólnego obywateli.

Konferencja rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem ordynariusza kaliskiego ks. bpa Edwarda Janiaka. Homilię wygłosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej – ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w liście skierowanym do uczestników zaznaczyła:

„Jak dobry gospodarz, który dba o polską ziemię i widzi w niej wartość, podjęliśmy się obrony polskich gruntów rolnych i leśnych”.

Z kolei jeden z prelegentów – ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – wskazał:

„To dom [Polska – dop. WSKSiM] bogaty leśnikami, myśliwymi i rolnikami, którzy nie tylko na przestrzeni wieków istnienia Polski wykazali się wielkim hartem ducha, oddaniem, poświęceniem, lecz co więcej byli gotowi w wielu momentach aż do ostatniej kropli krwi bronić, odżywiać naród, ocalać Ojczyznę”.

Referaty wygłosili też: Temida Stankiewicz-Podhorecka, dr Mirosław Sulej, Wojciech Włodarczyk, dr Konrad Tomaszewski, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, prof. dr hab. Roman Dziedzic i prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Materiał wideo: