Blogerzy z WSKSiM w Poznaniu

Przedstawiciele Koła Naukowego Medioznawców działającego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej – ks. Maciej Flader, Marta Grabowska, Mateusz Kaleta, Monika Kordowska, Marta Maślona, Karolina Piech i Maciej Piech – uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Blogerów Chrześcijańskich – „Duszpasterstwo internetowe wyzwaniem XXI wieku”.

Tematem konferencji zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było funkcjonowania blogerów i videoblogerów chrześcijańskich w przestrzeni Internetu. Prelegenci – jednym z nich był Maciej Piech –  zwrócili też uwagę na możliwości, jakie daje sieć w procesie ewangelizacji. Student dziennikarstwa II roku studiów uzupełniających wygłosił referat „Zdrapka wielkopostna jako przykład sezonowego bloga chrześcijańskiego”.

Opiekunem Koła Naukowego Medioznawców jest dr Monika Szetela.