W tym Dziecięciu – Synu, który został nam dany
– znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz
i prawdziwy chleb, który nigdy się nie kończy
– Chleb eucharystyczny […].
Bóg jest ukryty w Dziecku;
Bóstwo jest ukryte w Chlebie Życia.

ŚW. JAN PAWEŁ II, BETLEJEM, 22.03.2000r.

Drodzy Przyjaciele!

Święta Bożego Narodzenia w nowym roku liturgicznym poświęconym Eucharystii w sposób pogłębiony może nam pomóc przeżyć św. Jan Paweł II, którego 100-lecie urodzin niebawem będziemy przeżywać. Kiedy w roku 2000 przybył on, następca św. Piotra, do Betlejem, czyli „domu chleba”, uświadomił nam, że Boży Syn to prawdziwy Chleb eucharystyczny, który ofiarowuje się nam za pokarm dający życie wieczne. Każdy więc, kto w Bożym Dziecięciu w tych świątecznych dniach odkryje na nowo Chleb Życia, może stać się podobny do Świętego Brata Alberta, którego Papież Polak nazwał „dobrym jak chleb”.

Wraz z całą wspólnotą akademicką WSKSiM, łamiąc się opłatkiem w wieczór wigilijny, pragniemy życzyć – za św. Janem Pawłem II – aby „Święty Brat Albert, który dla wszystkich był dobry jak chleb, dopomógł wszystkim Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci i aby stał się żywym kamieniem w budowaniu […] cywilizacji miłości na naszej ojczystej ziemi i wszędzie”.

Nowy rok 2020 niech będzie obfity w Boże błogosławieństwo Pokoju dla wszystkich ludzi na całej ziemi.