Praktyki

  • Rekrutacja
    Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+
  • Stypendium
    Zasady wypłacania stypendium studentom wyjeżdżającym na praktyki w ramach programu Erasmus+