Studia

  • Rekrutacja
    Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+
  • Stypendium
    Zasady wypłacania stypendium studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+
  • PO WER
    Finansowanie z programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój