Umowy międzyinstytucjonalne

Fu Jen Catholic University, Taiwan, R.O.C. dziennikarstwo, politologia, kulturoznawstwo, informatyka 2017, wymiana wykładowców