Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji, detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe...

„Blogowanie”

Fragment opisu: Blogowanie – mimo, że uprawiane jest dopiero od około 10 lat – ma głęboki wpływ na współczesny Internet. Książka pozwala dokładnie przyjrzeć się temu zjawisku. Autorka analizuje ciekawe przykłady, które pokazują, jak blogi i pokrewne im gatunki zmieniają współczesne media i komunikację. Blogi mają zarówno potencjał...
Fragmenty opisu: W publikacji podjęta została problematyka z zakresu prawa karnego, ale obszerne są również odwołania o charakterze cywilnym, konstytucyjnym, administracyjnym . Przeciwdziałanie czynom godzącym w godność człowieka mieści w sobie szereg zagadnień ustrojowych, dogmatyczno-prawnych i proceduralnych, budzących kontrowersje i spory w świecie nauki prawa karnego i orzecznictwa, ale z...
Ze Wstępu: Internet stworzył media totalne. Osaczają nas w przestrzeni, przewijają się na wyświetlaczach w tramwajach i autobusach, błyskają w hotelach, na lotniskach i przy sklepowych kasach, wibrują w smartfonach, wypełniają ekrany podłączonych do sieci telewizorów. O naszą uwagę walczą wszystkimi środkami naraz – tekstem, obrazem, dźwiękiem i animacją. Książka...
Fragment z okładki: Książka proponuje praktyczne myślenie o warsztacie dziennikarskim, wykraczające poza rozwiązania typowo podręcznikowe. W ten sposób wskazuje drogę do stałego podwyższania jakości tekstów, audycji programów. Poszczególnym refleksjom towarzyszy założenie, że nawet dobre standardy wymagają korekty i warto je poprawić. Książka przeznaczona jest głównie dla dziennikarzy, innych pracowników...
Fragment recenzji: Publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawno-autorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia – statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego....
Fragment Słowa wstępnego ks. bpa Wacława Tomasza Depo: Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, którzy sięgną po tę kolejną książkę rozważań eucharystycznych, aby serdecznie podziękować Ks. Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi za ogromne zaangażowanie w służbę odkrywania Daru Eucharystii i przekazu wiary chrześcijańskiej. W czasach relatywizmu prawd i rozchwiania wartości opartych na Osobie i Dziele Jezusa Chrystusa, podkreślanie...

„Mocą wiary”

Na kolejną książkę Tadeusz Dajczera złożyły się rozważania, które mają pomóc zrozumieć, czym jest Eucharystia. Głęboka refleksja nad źródłem i charakterem wiary pozwala odkryć siłę Boga i dokonać autorefleksji nad własną kondycją duchową.
Fragment Przedmowy abpa Alfonsa Nossola: Sakrament Obecności to książka pod wieloma względami niezwykła. Z jej stron płynie ku nam przynaglenie do pogłębienia i radykalnej odnowy naszego obcowania z Bogiem Miłości. Tej Miłości, która zapragnęła życie oddać za nas i pozostać z nami na zawsze w tajemnicy Eucharystii. Rozważania Autora nad...
Kolejna część publikacji o tajemnicy i mocy Eucharystii (wcześniejsze: Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość). Świadectwo człowieka czerpiącego łaski z miłości (do) Jezusa Chrystusa, posłusznego Jego woli, umocnionego siła sakramentu, któremu poświęcił swoje publikacje. To książka-apel o przywrócenie zaufania do Boga i oddanie się Jego Miłosierdziu. W zamyśle autora wydanie miało...