Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Ze wstępu książki: W ponad 600-letniej historii Karmelu w naszej Ojczyźnie zapisało się wiele wydarzeń, zarówno tych związanych z życiem religijnym, jak i z życiem społecznym i patriotycznym. W historii chlubnie wpisał się też klasztor i kościół pod wezwaniem św. Anny w Trutowie. Przez wieki ofiarnie tu posługiwali karmelici. I...
W dzisiejszym świecie wiedza o sposobach budowania funkcjonowania dyskursów, ich rodzajach i bogactwie, jest niezbędna nie tylko naukowcom, ale przede wszystkim uczestnikom tych dyskursów w ich szerokim spektrum, począwszy od medialnych, poprzez naukowe, edukacyjne, prawo-administracyjne, aż po filozoficzne. Niezmiernie interesująco wypadają badania, które zostały opublikowane w niniejszym tomie. Dotyczą...
Książka Krzysztofa Grzegorzewskiego „Homo rhetoricus” w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy z lat 2005-2007) jest poświęcona retoryce polityków i dziennikarzy w czasach czwartej Rzeczpospolitej – demaskuje sztuczki i chwyty słowne, jakimi posługuje się władza i opozycja w celu manipulowania społeczeństwem. Autor wprowadza czytelnika w świat telewizyjnego dziennikarstwa politycznego, który rządzi się...
Autorka wybrała temat niezwykle interesujący, ale też trudny. Badania lingwistyczne nad zjawiskiem, które określa się mianem język telewizji, nie są w polskiej lingwistyce zaawansowane w stopniu nawet zadowalającym. Do najważniejszych walorów ocenianej rozprawy zaliczam: sam wybór tematu (trafny bez dyskusji i aktualny oraz ważny z poznawczego punk-tu widzenia);...
Dla każdego rozsądnie postrzegającego współczesny świat dziennikarza, polityka, medioznawcy, czy po prostu człowieka, jest rzeczą bezdyskusyjną, że media są coraz bardziej istotnym elementem współczesnego społeczeństwa. Co więcej, odgrywają one coraz poważniejszą rolę w życiu politycznym, dla wielu odbiorców są głównym źródłem wiedzy o kraju i świecie i w dużym...
Prezentowana publikacja dotyczy burzliwych dziejów początków żurnalistyki sportowej w Polsce. Autor prezentuje środowisko dziennikarzy sportowych z początku wieku XX, ich uwikłanie w świat działaczy i instytucji zajmujących się kulturą fizyczną. Poddaje analizie unikalny materiał (355 tekstów) z pierwszych lat istnienia „Przeglądu Sportowego”, który wyznaczał nowe drogi rozwoju publicystyki sportowej...
Autorem publikacji jest dr Henryk Pietrzak – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiedzę teoretyczną z zakresu medioznawstwa łączy on z doświadczeniem praktycznym, pełni bowiem również funkcję prezesa Polskiego Radia Rzeszów. Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą pełnić rolę podmiotów medialnych, czyli dziennikarzy, redaktorów, rzeczników prasowych. Zapewnia im profesjonalne przygotowanie do pełnienia...
Z obrony skrajnej mniejszości zrodził się atak na olbrzymią większość. Z tolerancji dla odmienności – gloryfikacja dewiacji i wszelkich zaburzeń. Z badań nad wpływem kultury na zachowania człowieka – koncepcja inżynierii biologicznej. Z nowoczesnego wychowania – seksualizacja dzieci i to już od przedszkola. Ze swobody światopoglądowej – obowiązkowa ateizacja....
Gen. Andrzej Błasik. Natalia Januszko. Janusz Kurtyka. Gen. Bronisław Kwiatkowski. Anna Walentynowicz. Ewa Bąkowska. Szóstka z dziewięćdziesięciu sześciu, którzy polegli pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Ich krewni, którzy w tej książce ze łzami w oczach o nich opowiadają, bliżej poznali się ze sobą w okolicznościach najtragiczniejszych z możliwych....
Publikacja adresowana jest zarówno do naukowców I studentów, jak i do osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz pragnących spróbować swoich sił w zawodzie. Obok charakterystyki gatunków wypowiedzi dziennikarskiej autorzy prezentują praktyczne wskazówki dotyczące pracy dziennikarza sportowego. W części poświęconej kulisom profesji znani praktycy (Stefan Szczepłek, Rafał Stec, Michał Pol, Rafał...