Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Fragment Przedmowy abpa Alfonsa Nossola: Sakrament Obecności to książka pod wieloma względami niezwykła. Z jej stron płynie ku nam przynaglenie do pogłębienia i radykalnej odnowy naszego obcowania z Bogiem Miłości. Tej Miłości, która zapragnęła życie oddać za nas i pozostać z nami na zawsze w tajemnicy Eucharystii. Rozważania Autora nad...
Kolejna część publikacji o tajemnicy i mocy Eucharystii (wcześniejsze: Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość). Świadectwo człowieka czerpiącego łaski z miłości (do) Jezusa Chrystusa, posłusznego Jego woli, umocnionego siła sakramentu, któremu poświęcił swoje publikacje. To książka-apel o przywrócenie zaufania do Boga i oddanie się Jego Miłosierdziu. W zamyśle autora wydanie miało...
Druga część (po Tajemnicy wiary) rozważań o Eucharystii. Jak zauważa autor Wstępu – ks. abp Józef Michalik – pomaga ona zrozumieć rodzaje miłości (agape i eros) na tle przeżyć człowieka i jego bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Książka ks. Tadeusza Dajczera stanowi obszerny komentarz teologiczny do encykliki papieża Benedykta...
Słowo o autorze: Ksiądz Tadeusz Dajczer ukończył studia na Wydziale Teologicznym w Warszawie. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie otrzymał stopień doktora. Przez wiele lat był profesorem Akademii Teologii Katolickiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 1994 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł...
Fragment zapowiedzi: praca zbiorowa Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej pod redakcją naukową Natalii Walter nie tylko zasługuje na uwagę, ale jest także poważnym głosem środowiska akademickiego na temat ważności edukacji medialnej. Stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do realizacji edukacji medialnej. to rzetelnie przygotowany...
Z opisu: mgła składa się z milionów cząsteczek, które załamując światło, powodują jego rozproszenie i zatarcie konturów obrazu. Życie jest zawsze poruszaniem się w krajobrazie poznawczo zamglonym, ale mgła nad Polską i światem początku nowego tysiąclecia zdaje się gęstnieć. Składa się ona z milionów zdarzeń i słów, które na...
Z okładki: Autorzy przedstawiają sposoby, w jaki terroryści wykorzystują media. Proponują też metody, jakie powinna zastosować administracja publiczna, aby poprzez współpracę z mediami terroryzmowi przeciwdziałać.
W Wielkiej księdze modlitw opublikowano litanie, koronki, nowenny, modlitwy błagalne i dziękczynne, poezję ks. Jana Twardowskiego, poradnik dobrej modlitwy oraz mały słownik modlitwy. Wydanie zostało wzbogacone o dwie płyty CD (tu: rozważania św. Jana Pawła II oraz 22 artystów polskich – są wśród nich: Ewa Bem, Ewa Błaszczyk, Krzysztof...
Z zapowiedzi: W serii „Dwudziestolecie międzywojenne” autorzy opowiadają o tym, jak Polacy pracowali i odpoczywali, co ich wzruszało, interesowało czy bulwersowało. Nie zapominają także o poważniejszych tematach, takich jak: polityka, rozwój nauki i przemysłu oraz stosunek do mniejszości narodowych. Zatem, cytując słowa znanego szlagieru z 1935 roku: Powróćmy jak za...
Z zapowiedzi: Kolekcja „Dwudziestolecie międzywojenne” to seria 50 książek o świecie, który przeminął, ale który wart jest przypomnienia. Zapraszamy Czytelników do sentymentalnej podróży, w której postaramy się przedstawić najważniejsze aspekty życia w tamtych czasach. W prezentowanym tutaj wydaniu autor – Michał Warda – pochylił się na obliczem sztuki międzywojennej: plakatu...