Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Fragment opisu na okładce: Podczas I wojny światowej szybko rozwijająca się łączność radiowa objęła swym zasięgiem całą kulę ziemską. Równocześnie pojawiła się nowa dziedzina wywiadu wojskowego – zajmująca się szyfrowaniem, odszyfrowywaniem oraz analizowaniem tysięcy radiowych telegramów i meldunków. Radiooperatorzy i kryptolodzy ze sławnego ośrodka wywiadowczego brytyjskiej Admiralicji, znanego jako Room...
Z okładki: Praca ma wiele walorów naukowych. Składające się na nią teksty tworzą przebogatą całość, która z całą pewnością wejdzie do kanonu lektur z zakresu medioznawstwa radiowego . To istne kompendium wiedzy na temat słuchowiska radiowego. To doskonała monografia tematu łącząca wzgląd historyczny z teoretycznym . Profesjonalni medioznawczy i studenci...
Fragment recenzji dra hab. Piotra T. Nowaka (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli): W drugim tomie serii zatytułowanej Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne omówiono kwestie przenikania światów, a ściśle mówiąc – potencjalnego wpływu literackich systemów wierzeń na życie młodego człowieka....
Fragment Wstępu: Media są dziś największym forum dialogu, wymiany myśli, idei, poglądów i wartości. Dialog w mediach i poprzez media inspiruje i wzmacnia wszelkie procesy integracyjne, służy integralnemu rozwojowi człowieka i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Komunikowanie medialne może jednak dezintegrować, rodzić konflikty, tworzyć  i umacniać podziały, wyzwalać nienawiść. Media nie...
Ze Wstępu: Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności w wymiarze społecznym oraz miarą jakości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale wypływa przede wszystkim z fundamentalnej wolności człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Wolność człowieka, wolność słowa urzeczywistnia się w społeczeństwie informacyjnym przede wszystkim poprzez media...
Ze Wstępu: Prezentowane w niniejszej publikacji artykuły są próba odpowiedzi, z różnych perspektyw medioznawczych, na niektóre z wielu pytań o wartości w świecie współczesnych mediów. Autorzy starają się ukazać problematykę wartości w mediach w różnych kontekstach tematycznych . Każdy człowiek stoi bowiem wobec wyzwań cywilizacji medialnej, w której obok...
Ze Wstępu: obszerna i znakomicie zredagowana antologia wypowiedzi poprzedniego papieża dowodzi, iż śledził on uważnie procesy zachodzące w kulturze naszego wieku oraz potrafił je mądrze i odważnie komentować, a jeśli były tego warte – wspierać swym autorstwem. Mimo jasności i precyzji, myśli i poglądy Benedykta XVI nastręczają pewne...
Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Kowalczyka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Należy docenić niezaprzeczalne kompetencje autorów monografii, a także aktualność tematyki, która wpisuje się w same fundamenty nieustannej transformacji mediów, mającej znaczącą wymowę dla osobowego charakteru ludzkiej egzystencji, zarówno wymiarze indywidualnym, jak i...
Z opisu na okładce książki autorstwa Tomasza Krzyżaka: Nigdy nie był ulubieńcem mediów, które bezlitośnie rozliczały go z każdego potknięcia. Za sprawą medialnych przekłamań wielu uwierzyło, że abp Józef Michalik to oschły, pancerny konserwatysta, który winnych pedofilii szukał wśród dzieci, feministek i ideologów gender. w końcu możemy zobaczyć, jak...
Fragment wypowiedzi dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Autorzy podejmują się nowatorskiego opracowania kwestii związanych z wykorzystaniem Internetu we współczesnym duszpasterstwie. Internet jest dzisiejszym areopagiem kulturowym na skalę globalną. Grono jego użytkowników rozszerza się i różnicuje, co ułatwia dostęp do odbiorcy w skali masowej. Jest to sytuacja ważna...