Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Z zapowiedzi: Bohaterem tej książki jest Honor – poczucie własnej wartości, wiara w wyznawane zasady moralne i religijne tak wielka, że skłania do czynienia rzeczy – zdawałoby się – niemożliwych. To brak zgody na kompromis ze zdradą, fałszem i obłudą, które zalewały i zalewają nas jak biblijny potop. Dziś wyśmiewany...
Z okładki: Czistiakow – moskiewski inteligent, skierowany z wojska do oddziałów wartowniczych NKWD, spędził rok w łagrze na jednym z odcinków budowy linii kolejowej. Prowadził tam dziennik, który stanowi, jak dotąd, unikalne świadectwo historyczne. codzienne zapiski życia Czistiakowa, przedstawiciela załogi oprawców obozu, prowadzone „na gorąco” w Gułagu, są...
Album upamiętniający 80. rocznicę deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu (1936-2016); fragment wypowiedzi Aleksandry Ślusarek – prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej: „Obecnie w Kazachstanie żyje już czwarte dorosłe pokolenie zesłańców. Są wśród nich jeszcze ci, którzy pamiętają deportację. Ta pokoleniowa więź, oparta na tradycji wywiezionej z ojczyzny, wiara ojców i...
Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Józefa Stali: Autor przedstawia założenia filozofii Immanuela Kanta jako niesprzeczne z założeniami chrześcijaństwa. W ten sposób odwołuje się do listu kard. Josepha Ratzingera z 2004 roku. Podejmując oryginalne wyzwanie ukazania podobieństw między filozofią Immanuela Kanta i Karola Wojtyły, odnosi się do podstawowych pytań filozofa...

„Dyplomacja”

Z opisu: Od koncertu mocarstw, przez piekło światowych wojen, do końca zimnej wojny – panoramę dziejów dyplomacji prezentuje w swoim najwybitniejszym dziele człowiek najbardziej do tego zadania odpowiedni – dyplomata, negocjator, literat i autor sukcesów amerykańskiej polityki II połowy XX wieku . Jest to jedyna historia dyplomacji doprowadzona do czasów...

„Dla sprawy”

Z okładki: to jedna z najważniejszych książek w dorobku G.K.  Chestertona, wybitnego angielskiego pisarza i publicysty. Jest w niej dowcip i humor, ale też wojowniczość, bo zawarte w niej eseje miały być z założenia polemiczne i kontrowersyjne. Chesterton, idąc pod prąd modnych idei, wyjaśnia, dlaczego porzucił protestantyzm, dlaczego...
Z okładki: W tomie Bóg i świat omówione zostają kluczowe zagadnienia wiary chrześcijańskiej w kontekście wyzwań, jakie przed Kościołem stawia współczesny świat i współczesna wrażliwość. Kardynał Ratzinger jawi się w nich jako ktoś, kto dobrze rozumie trudności, na jakie natrafia ludzka wiara dzisiaj . Podkreśla że jest ona zawsze...
Prof. dr hab. Jacek Bartyzel w swojej recenzji: mogę stwierdzić bez najmniejszego wahania, że był to najlepszy pontyfikat od 1958 r. (a tak się przypadkiem składa, że jest to okres, z którym prawie w całości pokrywa się moje dotychczasowe życie), najbliższy duchowi i literze tradycji, najbardziej „zrównoważony”, także w...
Fragment książki: Wieść, że wrócił do Warszawy rozeszła się błyskawicznie. W artykule Panie majorze, melduję wyjazd do kraju opowiedział o swoich wojennych losach: o obronie Warszawy, pobycie w obozie internowania na Węgrzech, o utworzeniu polskiej armii we Francji, w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Dzień później, zapytany przez „Express...
Z zapowiedzi: Pola Negri była prawdziwą diwą − w pełnym tego słowa znaczeniu. Jej gwiazda zaświeciła na filmowym firmamencie Hollywood  jeszcze zanim pojawiły się na nim Greta Garbo i Marlena Dietrich. Negri była pierwszą europejską aktorką sprowadzoną do fabryki snów i obsadzaną w głównych rolach w okresie wyjątkowego rozkwitu sztuki...