Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

W Wielkiej księdze modlitw opublikowano litanie, koronki, nowenny, modlitwy błagalne i dziękczynne, poezję ks. Jana Twardowskiego, poradnik dobrej modlitwy oraz mały słownik modlitwy. Wydanie zostało wzbogacone o dwie płyty CD (tu: rozważania św. Jana Pawła II oraz 22 artystów polskich – są wśród nich: Ewa Bem, Ewa Błaszczyk, Krzysztof...
Z zapowiedzi: W serii „Dwudziestolecie międzywojenne” autorzy opowiadają o tym, jak Polacy pracowali i odpoczywali, co ich wzruszało, interesowało czy bulwersowało. Nie zapominają także o poważniejszych tematach, takich jak: polityka, rozwój nauki i przemysłu oraz stosunek do mniejszości narodowych. Zatem, cytując słowa znanego szlagieru z 1935 roku: Powróćmy jak za...
Z zapowiedzi: Kolekcja „Dwudziestolecie międzywojenne” to seria 50 książek o świecie, który przeminął, ale który wart jest przypomnienia. Zapraszamy Czytelników do sentymentalnej podróży, w której postaramy się przedstawić najważniejsze aspekty życia w tamtych czasach. W prezentowanym tutaj wydaniu autor – Michał Warda – pochylił się na obliczem sztuki międzywojennej: plakatu...
Fragment z okładki: Jak poradzić sobie w pluralistycznym świecie zrelatywizowanych prawd? Czy warto zagłębiać się w skomplikowane ideologie? Człowiek wiary katolickiej pozostaje solą ziemi – i jako taki ma nadawać jej smak. Ksiądz Prof. Tadeusz Guz niestrudzenie ukazuje ścieżkę wierności Prawdzie, która jest jedna – jest nią Jezus Chrystus, Zbawiciel...
Z zapowiedzi: Krótko przed wybuchem II wojny światowej polska siostra zakonna otrzymuje specjalne wezwanie. Jezus przemawia do niej: „Ja posyłam Cię z Moim miłosierdziem do ludzi całego świata. Nie chcę ukarać ludzkości, lecz pragnę ją uleczyć, przyciskając ją do Mego miłosiernego Serca”. Chrystus poleca jej, aby zachowała Jego pragnienie...
Z zapowiedzi: Bohaterem tej książki jest Honor – poczucie własnej wartości, wiara w wyznawane zasady moralne i religijne tak wielka, że skłania do czynienia rzeczy – zdawałoby się – niemożliwych. To brak zgody na kompromis ze zdradą, fałszem i obłudą, które zalewały i zalewają nas jak biblijny potop. Dziś wyśmiewany...
Z okładki: Czistiakow – moskiewski inteligent, skierowany z wojska do oddziałów wartowniczych NKWD, spędził rok w łagrze na jednym z odcinków budowy linii kolejowej. Prowadził tam dziennik, który stanowi, jak dotąd, unikalne świadectwo historyczne. codzienne zapiski życia Czistiakowa, przedstawiciela załogi oprawców obozu, prowadzone „na gorąco” w Gułagu, są...
Album upamiętniający 80. rocznicę deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu (1936-2016); fragment wypowiedzi Aleksandry Ślusarek – prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej: „Obecnie w Kazachstanie żyje już czwarte dorosłe pokolenie zesłańców. Są wśród nich jeszcze ci, którzy pamiętają deportację. Ta pokoleniowa więź, oparta na tradycji wywiezionej z ojczyzny, wiara ojców i...
Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Józefa Stali: Autor przedstawia założenia filozofii Immanuela Kanta jako niesprzeczne z założeniami chrześcijaństwa. W ten sposób odwołuje się do listu kard. Josepha Ratzingera z 2004 roku. Podejmując oryginalne wyzwanie ukazania podobieństw między filozofią Immanuela Kanta i Karola Wojtyły, odnosi się do podstawowych pytań filozofa...

„Dyplomacja”

Z opisu: Od koncertu mocarstw, przez piekło światowych wojen, do końca zimnej wojny – panoramę dziejów dyplomacji prezentuje w swoim najwybitniejszym dziele człowiek najbardziej do tego zadania odpowiedni – dyplomata, negocjator, literat i autor sukcesów amerykańskiej polityki II połowy XX wieku . Jest to jedyna historia dyplomacji doprowadzona do czasów...