Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Z okładki: Czym był powojenny komunistyczny twór, którego przedstawiciele, na mocy dekretu O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, oskarżyli i skazali na śmierć gen. Augusta Emila Fieldorfa ? Czym był, niech świadczą słowa jednego ze służących komunistom sędziów, który tłumaczył, że zgadzając się na orzeczenie kary śmierci, nie wiedział, kim...
Z opisu: Opracowanie przedstawia przebieg prac Sejmu RP II kadencji (1928-1930) nad rewizją konstytucji marcowej. W książce czytelnik odnajdzie sprawozdania z dotychczas nieznanych i uznawanych za zaginione w czasie II wojny światowej stenogramów z obrad Komisji Konstytucyjnej . Dalsze prace Komisji z roku 1930 zostały opracowane na podstawie odnalezionego brudnopisu...
Fragment recenzji prof. dr hab. Krystyny Czuby: Autorka ukazuje chrześcijański i etyczny wymiar pracy w zawodzie rzecznika prasowego. Za drogowskazy etyczne przyjmuje fundamenty uniwersalne, jakimi są: prawda, dobro i piękno, sacrum. Są to wartości najmocniej budujące człowieka, instytucję, społeczeństwo, naród. Niezbędne, aby ludzie otrzymali prawdziwe informacje. Rzecznik prasowy ma...
Fragment z okładki: Ze ścian kościołów spoglądają na nas z powagą liczni święci odziani w habity, powłóczyste szaty lub odarci z nich, poddawani najwymyślniejszym torturom lub pokutujący w niedostępnej samotni. W większości przypadków opatrzeni są niezrozumiałymi przedmiotami, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie wymyślaną częścią kompozycji. Wiele z...
Wybitny amerykański kaznodzieja, Sługa Boży arcybiskup Fulton J. Sheen, stawia trudne pytanie: co tak naprawdę znaczy „być szczęśliwym”? Pokazuje różne drogi do pełnego życia, pułapki, w które wpadamy, złudzenia, którym ulegamy, aż w końcu daje nam prostą i jednocześnie niezawodną odpowiedź: „jeśli miłość do Boga i bliźniego stanie się...

„Analiza filmu”

Fragment wypowiedzi autorów (Jacquesa Aumonta i Michela Marie): Nie zaproponujemy tu uniwersalnej metody, która w cudowny sposób pozwalałyby każdemu analizować wszystkie filmy. Uważamy jednak, że oprócz elementów refleksji ogólnej, które staramy się tu przedstawić – praca ta pozwala pod wieloma względami określić możliwe wybory, zwrócić uwagę na niezbędne środki ostrożności...
W grudniu 2013 r. w Katedrze Scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – z inicjatywy Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego –  odbyło się spotkanie praktyków i badaczy zainteresowanych scenografią: „Odsłony polskiej scenografii między XX a XXI wiekiem”. Idea powołania forum i prowadzenia dialogu wynikała z poczucia,...
Z recenzji dra hab. Grzegorza Nowika, prof. ISP PAN: Przedstawienie walk Armii Rezerwowej (na tle działań bojowych Frontu gen. Stanisława Szeptyckiego) jest pionierskie i stanowi ważny wkład do historiografii konfliktu z bolszewicką Rosją. Monografia Armii Rezerwowej jest nie tylko niezwykle szczegółowym opracowaniem poświęconym zagadnieniom organizacyjnym, lecz także (co widać...
Fragment recenzji prof. dra hab. Andrzeja Nowaka: Mieli być wymazani z pamięci, bo sama niepodległość, a także przypomnienie tej siły woli, siły charakteru przeszkadzało władzy, która chciała Polski biernej, poddanej. Tej pamięci nie udało się jednak zgasić. Inspirowała ona ludzi szukających śladów Polski wielkiej, ambitnej, nieugiętej, dzielnej – i odnajdujących...
Słowo o autorze książki „Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982)”: Wojciech Polak (1962 r.) – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów tej uczelni. Od roku 1985 zatrudniony na UMK na...