Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Z recenzji dra hab. Grzegorza Nowika, prof. ISP PAN: Przedstawienie walk Armii Rezerwowej (na tle działań bojowych Frontu gen. Stanisława Szeptyckiego) jest pionierskie i stanowi ważny wkład do historiografii konfliktu z bolszewicką Rosją. Monografia Armii Rezerwowej jest nie tylko niezwykle szczegółowym opracowaniem poświęconym zagadnieniom organizacyjnym, lecz także (co widać...
Fragment recenzji prof. dra hab. Andrzeja Nowaka: Mieli być wymazani z pamięci, bo sama niepodległość, a także przypomnienie tej siły woli, siły charakteru przeszkadzało władzy, która chciała Polski biernej, poddanej. Tej pamięci nie udało się jednak zgasić. Inspirowała ona ludzi szukających śladów Polski wielkiej, ambitnej, nieugiętej, dzielnej – i odnajdujących...
Słowo o autorze książki „Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982)”: Wojciech Polak (1962 r.) – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów tej uczelni. Od roku 1985 zatrudniony na UMK na...
Bp Adam Lepa o publikacji wydanej po IX Ogólnopolskiej Konferencji „Kościół w przestrzeni publicznej”: Kościół w Polsce jest i pozostanie wierny nauczaniu św. Jana Pawła II. Czyni też wszystko, żeby realizować Jego słowa: „Kościół ma służyć prawdziwej wolności człowieka i narodu”. Należy żywić nadzieję, że konferencja naukowa zorganizowana przez...
Fragment wypowiedzi prof. dra hab. Witolda Kieżuna: Książka wprowadza nas w rzeczywistość Powstania – począwszy od przygotowań i nastrojów przed jego wybuchem. Autorka opisuje pierwsze zwycięskie walki Powstańców, najważniejsze boje z wojskami okupanta, kreśli sylwetki bohaterów Powstania. Zwraca uwagę na zmieniające się nastroje żołnierzy prowadzących nierówną, samotną walkę z...
Wybrane opinie: Timothy Synder, łącząc wspaniałe umiejętności językowe i detektywistyczne z bezstronnością, stawia czoło problemom, które odstraszały mniej odważnych badaczy. To książka, która zmusza czytelników do  ponownego zastanowienia się nad historią. (Norman Davis) Timothy Snyder napisał oryginalną i głęboką analizę europejskich pól śmierci między Rosją a Niemcami. Książka wybitna, która pozwala...
Fragment Wstępu autorstwa pani prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej: 70 lat temu Polacy odnosili jedne z najchwalebniejszych zwycięstw w historii oręża polskiego, Walczyli z tymi, którzy zabrali im ojczyznę , płacąc swoją krwią pod Monte Cassino, Falaise, Arnhem, a wcześniej w obronie Francji, pod Narwikiem, w Bitwie o Anglię i pod Tobrukiem. Książka...
Fragmenty z okładki: Oto opowieść o „niezwyciężonym bohaterze Chrystusowym”, zamęczonym w okrutny sposób przez Kozaków, świętym jezuicie, księdzu Andrzeju Boboli. Dzieje jego kultu i relikwii związane są z najważniejszymi wydarzeniami w naszej historii. To on zapowiedział odzyskanie przez Polskę niepodległości, a w 1920 r. miał swój udział w zwycięskiej Bitwie...
Z zapowiedzi: To opowieść o żołnierzach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX w. Niezłomni bohaterowie – ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i mordowani przez władze komunistyczne. Wśród nich m.in. mjr Józef Kuras „Ogień”, rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, Danuta Siedzikówna...
Słowo od redaktorów: Bogusława Nierenberga, Jana Kani, Jana Krefta: Marshall McLuhan przyrównał radio do plemiennych bębnów, które przekazują wiadomość coraz dalej i dalej. Taka właśnie jest istota radia. Informację o zdarzeniu – nadaną przez miejscową stację – podchwytują inne rozgłośnie i przekazują dalej. Przypomina to fale rozchodzące się po stawie,...