Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Ze Wstępu: Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności w wymiarze społecznym oraz miarą jakości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale wypływa przede wszystkim z fundamentalnej wolności człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Wolność człowieka, wolność słowa urzeczywistnia się w społeczeństwie informacyjnym przede wszystkim poprzez media...
Ze Wstępu: Prezentowane w niniejszej publikacji artykuły są próba odpowiedzi, z różnych perspektyw medioznawczych, na niektóre z wielu pytań o wartości w świecie współczesnych mediów. Autorzy starają się ukazać problematykę wartości w mediach w różnych kontekstach tematycznych . Każdy człowiek stoi bowiem wobec wyzwań cywilizacji medialnej, w której obok...
Ze Wstępu: obszerna i znakomicie zredagowana antologia wypowiedzi poprzedniego papieża dowodzi, iż śledził on uważnie procesy zachodzące w kulturze naszego wieku oraz potrafił je mądrze i odważnie komentować, a jeśli były tego warte – wspierać swym autorstwem. Mimo jasności i precyzji, myśli i poglądy Benedykta XVI nastręczają pewne...
Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Kowalczyka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Należy docenić niezaprzeczalne kompetencje autorów monografii, a także aktualność tematyki, która wpisuje się w same fundamenty nieustannej transformacji mediów, mającej znaczącą wymowę dla osobowego charakteru ludzkiej egzystencji, zarówno wymiarze indywidualnym, jak i...
Z opisu na okładce książki autorstwa Tomasza Krzyżaka: Nigdy nie był ulubieńcem mediów, które bezlitośnie rozliczały go z każdego potknięcia. Za sprawą medialnych przekłamań wielu uwierzyło, że abp Józef Michalik to oschły, pancerny konserwatysta, który winnych pedofilii szukał wśród dzieci, feministek i ideologów gender. w końcu możemy zobaczyć, jak...
Fragment wypowiedzi dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Autorzy podejmują się nowatorskiego opracowania kwestii związanych z wykorzystaniem Internetu we współczesnym duszpasterstwie. Internet jest dzisiejszym areopagiem kulturowym na skalę globalną. Grono jego użytkowników rozszerza się i różnicuje, co ułatwia dostęp do odbiorcy w skali masowej. Jest to sytuacja ważna...
Ze Wstępu: Od Brodskiego do Rymkiewicza prowadzi ta opowieść z rozmów ułożona. Między nami 44 rozmowy, od roku 1990 do końca 2012. Co je łączy? Zgoda na rozmowę. Pewnie także rodzaj i temat pytań, jakie przychodziły do głowy temu, który je stawiał. Z tej jedności i zarazem z różnorodności głosów...
Z Recenzji dr hab. Beaty Urbanowicz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie): Monografia jest zróżnicowana tematycznie. Stanowi jednak określoną całość, gdyż dotyczy roli i znaczenia wielokulturowości Syberii i wpisanego w nią ludzkiego doświadczenia. W związku z tym w prezentowanym zbiorze dokonano pogłębionej refleksji nad dziejami Polaków związanymi z XVIII-wiecznymi syberyjskimi przesiedleniami...
Prof. dr hab. Iwona Hofman o wydaniu zbiorowym pod red. J. Olędzkiego i T. Sasińskiej-Klas: Książka zasługuje na najwyższą ocenę dzięki wzorowej prezentacji potencjału dyscypliny. Autorzy artykułów wykazywali sprawność warsztatową, biegłość metodologiczną i znakomite rozeznania w światowych tendencjach badań empirycznych mediów. Świetne analizy zawartości, zestawienia ilościowe i jakościowe, analizy porównawcze...
Z okładki:  Autorka głośnej, pierwszej i jedynej biografii Ireny Sendlerowej prezentuje zweryfikowane fakty dotyczące życia bohaterki, która całą wojnę pomagała Żydom. Po dziesięciu latach od pierwszego wydania – w nowej, rozbudowanej, poprawionej i uzupełnionej wersji, wzbogaconej zdjęciami i po raz pierwszy publikowanymi dokumentami – Anna Mieszkowska przedstawia życie Ireny Sendlerowej...