„Cichy pucz. Zawłaszczenie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne”

Z okładki:

Celem cichego puczu jest narzucenie centralnie sterowanego porządku neoliberalnego. Za zmianą systemową europejskiej polityki kryją się potężne elity gospodarczo-polityczne, reprezentujące znikomą część społeczeństwa. Tytułowi „puczyści” krok po kroku wprowadzają w Europie nowy porządek społeczno-polityczny, którego świadome społeczeństwo obywatelskie nie przyjęłoby bez walki. Drastyczne programy oszczędnościowe prowadzą do ograniczenia praw pracowniczych, ostrej redukcji płac i emerytur, głębokich cięć w systemie opieki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej.

Cichy pucz to dziennikarstwo śledcze wysokiej próby, które imponuje bogactwem szczegółów i przekonuje twardymi faktami. Autor opisuje zjawiska korupcji, oszustwa, kłamstwa i strachu nie tylko w odniesieniu do kręgów biznesowo-bankowych, ale także świata polityki i mediów.