Studenci specjalności dziennikarstwo online w czasach COVID-19 z sukcesem realizują zajęcia w trybie zdalnym. Wykonane przez nich prace są interaktywnymi osiami czasu, w których zaprezentowali tematykę koronawirusa, sprawcy zawieszenia działalności dydaktycznej w siedzibie Uczelni.