„Cywilizacja” 2015, nr 53

Fragment publikacji:

Konsumpcjonizm, hedonizm, utylitaryzm, naturalizm, materializm, sekularyzm, demoliberalizm, antynatalizm i wszelkie „-izmy” z jednej strony, zaś z drugiej – wydawałoby się – krucha wspólnota kilku osób, która nie ma szans w starciu z destrukcyjnymi wpływami antykultury. Przyglądając się jednak bliżej rodzinie jako wspólnocie naturalnej, dostrzegamy jej niezwykłą siłę i trwałość płynącą właśnie z jej zgodności z prawem naturalnym. To z natury wypływa inklinacja do zachowania życia, do przekazywania życia biologicznego i osobowego, jak również do rozwoju w prawdzie i dobru.