Cywilizacja chrześcijańska wobec Unii Europejskiej (18.05.2002)

  • prof. Roberto de Mattei, Uniwersytecie Cassino w Rzymie Moralne aspekty integracji z Unią Europejską
  • Mathias von Gersdorff, Stowarzyszenie „Kinder in Gefahr”, Niemcy rewolucja kulturalna w mediach na przykładzie UE