Człowiek koroną stworzenia

Przyroda ma służyć człowiekowi – tę prawdę podkreślał zawsze śp. prof. Jan Szyszko i taka też myśl wybrzmi podczas sympozjum „Oblicza ekologii” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Sympozjum „Oblicza ekologii”, które odbędzie się w sobotę, 25 stycznia 2020 r., ma na celu upamiętnienie śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko, który był związany z toruńską uczelnią. – Był pomysłodawcą i twórcą studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska: kompensacja przyrodnicza oraz ekologia i zarządzanie. Przez wiele lat razem z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej był organizatorem wielu sympozjów – przypomina w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w WSKSiM.

Sympozja – jak podkreśla – poświęcone były problematyce ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Jednym słowem, podejmowano wszelkie istotne problemy w tym obszarze. – Problem braku wody, zmian klimatycznych, uregulowań prawnych pojawiających się w Polsce czy UE, problem Puszczy Białowieskiej – wylicza dziekan toruńskiej uczelni, dodając, że w czasie mającego odbyć się sympozjum będzie szansa, aby wrócić do tych ważnych tematów.

– Postawienie człowieka w centrum ekologii. Był to punkt widzenia pana prof. Szyszko, że przyrodę człowiek ma dostosować do swoich potrzeb – tłumaczy dr Żuchowska.

Również jeden z prelegentów, poseł Robert Telus, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla rolę, jaką w zakresie ekologii odegrał śp. prof. Jan Szyszko. – Nie tylko dla mnie osobiście prof. Szyszko był wielką postacią. Współpracowałem z nim przez ostatnie 12 lat jako poseł – zauważa parlamentarzysta. Dodaje, że śp. prof. Szyszko był wielkim obrońcą klimatu i środowiska. Dbającym o prawdziwą ekologię. – Walczył o polskie lasy, które pochłaniają bardzo dużo dwutlenku węgla, co w zmaganiu o klimat jest bardzo ważne – przypomina poseł.

W jego ocenie, dobrze się stało, że ta konferencja odbędzie się ku czci śp. ministra prof. Jana Szyszko, bo był on symbolem tej prawdziwej ekologii. – Symbolem tej prawdziwej walki o klimat, o nasze polskie lasy, o bioróżnorodność – podkreśla nasz rozmówca. Jednocześnie zauważa, że istotne jest, aby myśl prof. Szyszko i jego walka o polską przyrodę były obecne w przestrzeni publicznej.

Poseł Telus w swoim wystąpieniu podczas sympozjum poruszy temat jakości produkowanej żywności i jej wpływu na rozwój polskiego rolnictwa. – Powinniśmy walczyć o dobrą markę polskiej żywności. Jest już ona w Europie zauważana. Coraz więcej mieszkańców w innych krajach europejskich szuka żywności polskiej, bo wie, że jest wysokiej jakości – zaznacza i dodaje, że w dalszym ciągu tę markę musimy promować, bo tworzy ona szansę dla polskiego rolnictwa. – W tej chwili na świecie, a może szczególnie w Europie, widoczne jest zapotrzebowanie na żywność dobrej jakości. Ludzie coraz bardziej odchodzą od zakupu żywności oferowanej przez różne koncerny – podkreśla poseł Telus. W ocenie przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, jeśli jakość polskiej żywności zostanie zachowana i utrzymana, zapewni to dobrą przyszłość naszemu rolnictwu.