„Dialog w mediach. Od fikcji do show”, red. M. Dróżdż

Fragment Wstępu:

Media są dziś największym forum dialogu, wymiany myśli, idei, poglądów i wartości. Dialog w mediach i poprzez media inspiruje i wzmacnia wszelkie procesy integracyjne, służy integralnemu rozwojowi człowieka i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Komunikowanie medialne może jednak dezintegrować, rodzić konflikty, tworzyć  i umacniać podziały, wyzwalać nienawiść. Media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość sporów i braku dialogu, ale także taką rzeczywistość tworzą i wzmacniają.