„Dialog we wspólnocie młodzieży”

21 marca, na zaproszenie dr Joanny Wnuczyńskiej, mury Uczelni odwiedził brat Wojciech – członek Wspólnoty Taizé.

Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o studentach I roku – przyszłych  dziennikarzach, którzy w rozmowie z bratem Wojciechem doskonalili umiejętność prowadzenia dyskusji i formułowania pytań.

Oficjalnego powitania dokonał o. rektor dr Zdzisław Klafka.

Wspólnota Taizé została założona w 1940 r. przez brata Rogera. Skupia wokół siebie katolików i protestantów, którzy są gotowi żyć w umiłowaniu dialogu, ciszy i wsłuchiwania się w głos innych. Jest znana na całym świecie dzięki Europejskim Spotkaniom Młodych i letnim spotkaniom młodzieży na Wzgórzu Taizé.