„Diary of Saint Maria Faustina Kowalska”

Z zapowiedzi:

Krótko przed wybuchem II wojny światowej […] polska siostra zakonna otrzymuje specjalne wezwanie. Jezus przemawia do niej: „Ja posyłam Cię z Moim miłosierdziem do ludzi całego świata. Nie chcę ukarać ludzkości, lecz pragnę ją uleczyć, przyciskając ją do Mego miłosiernego Serca”. Chrystus poleca jej, aby zachowała Jego pragnienie miłosierdzia w pamiętniku: „Ty jesteś posłannikiem Mojego miłosierdzia. Ja wybrałem Cię na to w tym i w następnym życiu”.

Te i inne słowa Jezusa Chrystusa zostały znalezione w Dzienniczku św. Marii Faustyny Kowalskiej, który przedstawia doświadczenie Boskiego Miłosierdzia w jej duszy […].  30 kwietnia 2000 r., papież kanonizował ją, mówiąc, że niesiona przez nią wieść o Boskim Miłosierdziu jest bardzo potrzebna w nadchodzącym świecie nowego tysiąclecia.