dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

cienkie warstwy, fizyka ciała stałego, luminescencja ciała stałego, mikroelektronika, optoelektronika polimerów