Dr Hanna Karp w Warszawie

Fot. Radio Maryja

19 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa „Etyka i stosowanie dobrych praktyk na uczelniach”. Pomysłodawcą i gospodarzem spotkania było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naszą Uczelnię reprezentowała dr Hanna Karp.

Prelegenci zwrócili uwagę na wybrane kwestie związane ze szkolnictwem wyższym:
prof. dr hab. Henryka Skorowskiego: Czy w nauce jest miejsce na kulturę etyczną?;
Adam Niemczewski: Przeciwdziałanie nielegalnym formom wpływania na proces tworzenia prawa;
dr Marcin Zarzecki: Nauka i gospodarka – sieci kooperacyjne i dysfunkcje systemowe;
komisarz Dorota Zawiślak-Szafrańskiej: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwalczania korupcji.

Dopełnieniem wystąpień była dyskusja moderowana przez prof. dra hab. Wiesława Jana Wysockiego. Z kolei dr hab. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapewniła o otwartości resortu na dialog w kwestiach szkolnictwa wyższego, w tym – w sprawach zaniedbanych i wymagających zmian.