„Prześladowania chrześcijan wzmacniają Kościół jako wspólnotę wierzących” – mówił na briefingu Zespołu Prasowego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu JE. ks. bp Kyrillos William Samaan z Egiptu. Duchowny był prelegentem odbywającego się w dniach 22-23 listopada tego roku XII Międzynarodowego Kongresu z cyklu „Katolicy” w WSKSIM.

Myślą przewodnią wykładu Księdza Biskupa podczas kongresu były niebezpieczństwa, z jakimi zmagają się chrześcijanie w Egipcie. Po kongresie Duchowny odpowiadał na pytania studentów.

– Widząc prześladowania chrześcijan, tego, że pomimo cierpień się nie poddają i trwają przy swojej wierze, wzmacniamy się w naszej wierze. Chrześcijanie w Egipcie świadczą na co dzień swoim oddaniem Chrystusowi – powiedział ks. bp Kyrillos William Samaan.

Ksiądz Biskup podkreślił, że prześladowanie chrześcijan nasiliło się wraz z pojawieniem się tzw. myśli humanizacji.

– Przez wiele wieków muzułmanie i chrześcijanie żyli w pokoju. W ostatnich czasach natomiast obserwujemy postępującą falę myśli humanizacji. Mieliśmy wielu uczonych w Egipcie, którzy wyjechali do Arabii Saudyjskiej. Wrócili z niej zideologizowani. Chcieli, żeby w Egipcie zostało wprowadzone prawo szariatu. Tak się zaczął ruch ISIS, który dążył do utworzenia czystego państwa islamskiego – zauważył Duchowny.

Briefing dostępny jest na serwisie Youtube.pl telewizji studenckiej Tilma.

Maria Kobylińska
I rok studiów magisterskich dziennikarstwa