Droga do wolności osobistej – sympozjum „Ku trzeźwości Narodu”

    8 marca w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum „Ku trzeźwości Narodu” –  stanowiło ono etap prac nad organizacją tegorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości i zostało przygotowane we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

    Sympozjum rozpoczęło się mszą świętą w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski.

    „Człowiek dojrzały to taki, który jest trzeźwy, wolny i potrafi cieszyć się życiem” – podkreślał o. rektor – dr Zdzisław Klafka – witając prelegentów i gości sympozjum. Wśród tych pierwszych byli: prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, ks. dr Marek Dziewiecki, Katarzyna Łukowska (zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Maciej Zdziarski promujący markę „Trzeźwość”, poseł Małgorzata Zwiercan, poseł Krystyna Wróblewska, duszpasterze, przedstawiciele wspólnot zakonnych, organizacji i ruchów wspierających działania na rzecz abstynencji.

    Celem sympozjum, jak zaznaczył ks. bp Tadeusz Bronakowski, było wskazanie „kierunku marszu ku trzeźwości”. Pochylenie się nad problemem alkoholizmu i refleksja nad potrzebą walki o trzeźwość w rodzinie, miejscu pracy, ojczyźnie – stanowiły źródło głębszych rozważań nad temat wartości kształtujących ducha narodu.