Druga edycja konferencji w stolicy

We wtorek 20 października w Sejmie RP została zorganizowana konferencja naukowa pt.„Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Polski i jednoczącej się Europy w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’”

Patronat honorowy nad konferencją objął JE  ks. kard. Zenon Grocholewski, b. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, JE ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 10:00.  Jednym z organizatorów jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Jan Szyszko – były minister środowiska. Pierwszy głos zabrał ks. prof. Waldemar Chrostowski, który zaprezentował temat „Własność Ziemi a byt Narodu – biblijny punkt widzenia”.

„Rodzina bezpieczeństwem trwania Narodu – współczesne zagrożenia” to tytuł wystąpienia przygotowanego przez ks. bpa Stanisława Stefanka.

Trzecim prelegentem był ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Poruszył on problem „Nauka, polityka i biznes – czy etyka jest jeszcze potrzebna?”.

Następnie wystąpiła pani Kaja Godek, która przedstawiła wykład zatytułowany „Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci fundament zrównoważonego rozwoju narodu”.

Poseł Henryk Kowalczyk wygłosił prelekcję zatytułowaną „Polskie rolnictwo w świetle polityki rolnej UE”.

Ostatnim prelegentem pierwszej części konferencji był poseł Dariusz Bąk, który zaprezentował temat „Polska wieś stan, zagrożenia i szanse”.

Drugą część konferencji poprowadziła dr Maria Laska – Prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pierwszym prelegentem był dr inż. Konrad Tomaszewski z prelekcją „Polskie lasy państwowe – obrona i dalsze wyzwania dla zrównoważonego rozwoju kraju”. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Wanda Olech, która przedstawiła temat „Funkcjonowanie krajobrazu na przykładzie gospodarowania populacjami zwierząt łownych”. Kolejny referat, zatytułowany „Pakiet klimatyczno-energetyczny – skutki społeczne i gospodarcze” wygłosił dr Bolesław Jankowski.

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek zaprezentował przemówienie „Surowce Polski i polska polityka surowcowa”.

Kolejny prelegentem był Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Omówił on temat „Edukacja potrzebą chwili w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju”.

Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Jan Szyszko, który przedstawił problematykę „Polityka klimatyczna szansą zrównoważonego rozwoju Polski i jednoczącej się Europy”.

 

Podczas podsumowania i wniosków konferencji uczestnicy mogli zadawać pytania poszczególnym prelegentom.

Przeczytaj słowo JEm. Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego

do Uczestników konferencji…

laudato si 2(1)

Przeczytaj news z Radia Maryja…