DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE W OKRESACH POSŁUGI ABP. STANISŁAWA GALLA, BISKUPA POLOWEGO WOJSK POLSKICH

Edycja źródeł autorstwa ks. płk. dr. Zbigniewa Kępy oraz dr. hab. Jerzego Prochowicza, prof. UJK pt. Duszpasterstwo wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla, Biskupa polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów źródłowych 1918-1933 to interesujący, dobrze udokumentowany oraz obiektywny zapis jego dziejów, skierowanych do Czytelników, zainteresowanych tą mało znaną i sporadycznie podejmowaną przez historyków problematyką. Należy dodać, że autorzy recenzowanej edycji źródeł to doświadczeni pracownicy naukowi – badacze od lat zajmujący się z sukcesem historią polskiego duszpasterstwa wojskowego oraz wojskowości polskiej okresu międzywojennego i kampanii 1939 roku.

Fragment opisu z tyłu książki