Dyskusja o klimacie

Przedstawiciele Uczelni – na czele z władzami Szkoły – o. drem Zdzisławem Klafką i panią prorektor, dr Marią Laską, uczestniczyli w konferencji „Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”. Wydarzenie zainicjowało projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców” i zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska. Konferencja odbyła się 2 marca w Warszawie.