Strona główna Dziennikarstwo – podyplomowe Rekrutacja Dziennikarstwo – podyplomowe

Rekrutacja Dziennikarstwo – podyplomowe

Rekrutacja krok po kroku

1. Rozpocznij E-Rekrutację.
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3. Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w terminie do 15.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem Studiów Podyplomowych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się 26.10.2019 r. w siedzibie Uczelni.

6.Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Wymagane dokumenty

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  2. 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  3. opinia księdza proboszcza*
  4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłaty

 Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna – podyplomowe.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

* z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres: Droga Starotoruńska 3,
87-100 Toruń

Telefon: (+48) 56 650 40 12
E-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:
od wtorku do piątku
w godzinach od 09:00 do 14:00

Czesne

Czesne za studia:
rok akademicki 2019/2020 >>