Challenges for Media in the 21st Century and the State of Media Freedom (Wyzwania dla Mediów w XXI wieku i Stan Wolności Mediów) to temat wykładu, który 23 maja br. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wygłosił Richard Lui – amerykański dziennikarz pracujący w MSNBC oraz NBC News. Na samym początku przybyłych gości powitała dr Ilona Nowosad i przedstawiła sylwetkę gościa, podkreślając, że dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki współpracy, która została nawiązana pomiędzy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Richard Lui mówił o obecnej sytuacji mediów, poruszając m.in. zjawisko „fake news“. Amerykański dziennikarz wskazał na kilka przykładów „fake news” w Stanach Zjednoczonych w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich i zauważył, że dużo łatwiej jest stworzyć nieprawdziwą informację, aniżeli później ją odwołać. Richard Lui podkreśił, że wyzwaniem dla dziennikarzy w XXI wieku jest przekazywanie prawdziwych i autentycznych informacji.

Wystąpienie amerykańskiego gościa nie było tylko smutnym monologiem, gdyż Richard Lui swój wykład wygłosił w sposób dynamiczny, zachęcając słuchaczy do wyrażania swoich opinii.

Po zakończonym wykładzie studenci mieli możliwość zadania pytań amerykańskiemu dziennikarzowi. Przyszli dziennikarze pytali m.in. o etykę w dziennikarstwie, rzetelność pracy dziennikarskiej, komercję mediów, umiejętność sprostowania fałszywych informacji „fake news” czy dobrą literaturę dziennikarską.

W wykładzie Richarda Lui uczestniczyły władze, wykładowcy i studenci naszej uczelni na czele z o. dr Zdzisławem Klafką CSsR – Rektorem WSKSiM oraz zaproszeni goście m.in. prof. Christian Esguerra z Filipin.

Richard Lui to amerykański dziennikarz, reporter, prezenter stacji MSNBC oraz NBC News, związany również z innymi programami informacyjnymi w amerykańskiej telewizji oraz amerykańską prasą.

ks. Mateusz Puchała

Richards Lui’s Bio >>