Challenges for Media in the 21 st Century and the State of Media Freedom – Wyzwania dla Mediów w XXI wieku i Stan Wolności Mediów to tytuł wykładu, który 23. maja br. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wygłosił Richard Lui – amerykański dziennikarz pracujący w MSNBC oraz NBC News. Na samym początku przybyłych gości powitała dr Ilona Nowosad i przedstawiła sylwetkę gościa podkreślając, że dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki współpracy, która została nawiązana pomiędzy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Richard Lui mówił o obecnej sytuacji mediów, poruszając m.in. zjawisko „fake news” Amerykański dziennikarz wskazał na kilka przykładów „ fake news” w Stanach Zjednoczonych w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich. Zauważył, że dużo łatwiej jest stworzyć nieprawdziwą informację, aniżeli później ją odwołać. Richard Lui podkreślił, że wyzwaniem dla dziennikarzy w XXI wieku jest przekazywanie prawdziwych i autentycznych informacji.

Wystąpienie amerykańskiego gościa nie było tylko monologiem, gdyż Richard Lui swój wykład wygłosił w sposób dynamiczny, zachęcając słuchaczy do wyrażania swoich opinii.Spotkanie było bardzo interesujące. Pozwoliło studentom na spotkanie z żywym, dynamicznym stylem dziennikarstwa.

Po zakończonym wystapieniu studenci mieli możliwość zadania pytań. Przyszli dziennikarze pytali m.in. o etykę w dziennikarstwie, rzetelność pracy dziennikarskiej, komercję mediów, umiejętność sprostowania fałszywych informacji „fake news” czy dobrą literaturę dziennikarską.

W wykładzie Richarda Lui uczestniczyły władze, wykładowcy i studenci naszej uczelni na czele z o. dr Z. Klafką – rektorem WSKSiM oraz zaproszeni goście m.in. prof. Christian Esguerra z Filipin.

Richard Lui to amerykański dziennikarz, reporter, prezenter stacji MSNBC oraz NBC News, związany również z innymi programami informacyjnymi w amerykańskiej telewizji oraz amerykańską prasą.

ks. Mateusz Puchała

Richards Lui’s Bio >>