Egzaminy dyplomowe – Relacje międzynarodowe i dyplomacja

W piątek 1.10 studia podyplomowe zakończyła grupa absolwentów kierunku Relacje międzynarodowe i dyplomacja. Egzamin odbył się on-line. Prace obejmowały m.in. tematy:
Via Baltica – historia i wpływ na Polskę i region; Rosyjska dezinformacja przeciwko Polsce w dobie rewolucji cyfrowej; Obszar Natura 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Gniewkowo jako element Europejskiej Sieci Ekologicznej. Dwie prace dyplomowe – ks. Ryszarda Sawickiego pt. Bilateralne relacje episkopatów Polski i Litwy w latach 1995-2020 jako przykład dialogu i międzynarodowej współpracy pod kierunkiem dr Jana Wiśniewskiego oraz Małgorzaty Szczytowskiej pt. Pozycja gospodarcza Republiki Federalnej Niemiec we współczesnej Europie pod kierunkiem dr Doroty Żuchowskiej – zostały wyróżnione. Wszystkim absolwentom gratulujemy!