Kolejne egzaminy dyplomowe dla studentów studiów licencjackich z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbyły się 26 czerwca. Uczestniczyli w nich seminarzyści piszący prace pod kierunkiem dr Małgorzaty Lewickiej oraz ks. dr. Antoniego Balcerzaka. Oprócz promotorów w komisji egzaminacyjnej zasiadała prorektor WSKSiM – dr Maria Laska. Tego dnia broniło się 14 osób. Warto nadmienić, że wszystkie z nich uzyskały ocenę bardzo dobrą, stanowiącą zwieńczenie ich pracy przez całe trzy lata studiów. Następny dzień był również bardzo owocny dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Trzech seminarzystów, piszących prace pod kierunkiem ks. prof. Pawła Bortkiewicza, obroniło swoje prace licencjackie. Tego dnia komisja była nadzwyczajna, ponieważ składała się aż z 5 osób. Zasiadali w niej ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prof. Ryszard Michalski oraz rektor naszej uczelni – o. Zdzisław Klafka. Swoją obecnością zaszczycił studentów o. Tadeusz Rydzyk. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczyła prorektor WSKSiM dr Maria Laska. Seminarzyści ks. prof. Pawła Bortkiewicza podtrzymali znakomity poziom wiedzy, uzyskując również oceny bardzo dobre.