Wyższa Szkoła Kultury Społeczne i Medialnej podpisała umowę o współpracy z Związkiem Polaków w Rumunii. Strony reprezentowali: Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka i prezes Związku – Gerwazy Longher. Gościem spotkania był także ks. dr Stanisław Kucharek (proboszcz parafii w Nowym Sołońcu). Umowa dotyczy m.in. wymiany studentów, wykładowców i pracowników Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Umowa została podpisana w Domu Polskim w Suczawie, który jest jednocześnie siedzibą Związku Polaków w Rumunii.

Związek skupia w swoich szeregach większość spośród 6-7 tys. naszych Rodaków w tym państwie. Mieszkają oni przede wszystkim na Bukowinie. W większości są potomkami m.in. przybyłych tu w XVIII górników, którzy stworzyli kopalnię soli w miejscowości Kaczyka, a także górali czadeckich, którzy osiedlili się na Bukowinie na początku XIX wieku. Przed II wojną światową w Rumunii żyło 80 tys. Polaków.

o. dr Zdzisław Klafka