W magazynie o udziale studentów naszej Uczelni w realizacji Filmowej Antologii o Niemieckich Obozach Zagłady, wakacyjnym kursie języka polskiego dla obcokrajowców i 6. numerze czasopisma „Fides, Ratio et Patria”. Zaprasza Eryk Milarski.