W magazynie Uczelni o:

  • Wieczorze Narodów i zakończeniu Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej;
  • udziale o. rektora i studentów WSKSiM w wykładzie zorganizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim;
  • Filmowej Antologii o Niemieckich Obozach Zagłady;
  • wykładzie z cyklu „Historie wielkich Polaków”.

 

Eryk Milarski zaprasza też do udziału w wakacyjnych warsztatach dziennikarsko-artystycznych oraz do podjęcia nauki na nowym kierunku studiów licencjackich – informatyce medialnej.