W wydaniu podsumowanie rocznej działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej działającego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zaproszenie do skorzystania z podyplomowej oferty dydaktycznej naszej Uczelni, krótka charakterystyka nowego kierunku studiów i kilka słów o czasopiśmie naukowym wydawanym nakładem WSKSiM. Zaprasza Eryk Milarski.