W magazynie o:

  • wynikach konkursu na realizację małych form filmowych i programów telewizyjnych (I Gala Filmowa);
  • udziale społeczności akademickiej w warszawskiej konferencji „Ku trzeźwości Narodu”;
  • debacie „Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej – jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież?”;
  • wyborach do Rady Samorządu Studenckiego;
  • letniej szkole języka polskiego dla Polonii.

Zaprasza Maria Kucharska.