Skład osobowy

Kolegium redakcyjne

 • prof. dr hab. Wojciech Polak
  Redaktor naczelny
 • ks. dr hab. Józef Dębiński, prof. WSKSiM
  Zastępca redaktora naczelnego
 • dr Maciej Wojtacki
 • dr Michał Białkowski
 • o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
 • dr Jan Wiśniewski
  Sekretarz redakcji
 • dr Sylwia Galij-Skarbińska
  Sekretarz redakcji

Rada naukowa

 • o. prof. Andrzej Wodka
 • prof. dr hab. Mieczysław Terlecki
 • dr hab. Mieczysław Ryba
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • dr Marcin Polakowski
  Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Wojciech Polak
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. dr hab. Józef Dębiński, prof. WSKSiM
 • s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • prof. dr hab. Ryszard Michalski
 • ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec
 • dr hab. Arkadiusz Czwołek
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • dr Danuta Bogdan
 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Recenzenci

 • prof. dr hab. JACEK BARTYZEL
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • prof. dr hab. Marta Czyż
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
 • dr hab. Tomasz Dudkiewicz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. inż hab. Mirosław Golon
  Uniwersytet Mikołaja Kopernik w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Polska
 • prof. Edmund Kowalski CSsR
  Akademia Alfonsjańska w Rymie, Włochy
 • prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski
  Uniwersytet w Bremen, Niemcy
 • prof. dr hab. Piotr Małoszewski
  Centrum Badawcze Helholtza w Monachium
  Uniwersytet Ludwika-Alberta we Fryburgu Bryzgowijskim, Niemcy
 • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. Leszek Niewiadana SVD
  Katolicki Uniwersytet Fu Jen, New Taipei City, Tajwan
 • prof. Jacek Norokowski OP
  Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu, Rzym, Włochy
 • prof. Marek Raczkiewicz CSsR
  Papieski Uniwersytet Comillas
  Katolicki Uniwersytet św. Damazego w Madrycie, Hiszpania
 • dr hab. Mieczysław Ryba
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • dr hab. Janusz Szulist
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Wiesław Wacławczyk
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska