Skład osobowy

Kolegium redakcyjne

 • prof. dr hab. Wojciech Polak
  Redaktor naczelny
 • dr Jan Wiśniewski,
  Zastępca redaktora naczelnego
 • dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska
  Sekretarz redakcji
 • dr Krystian Chołaszczyński
  Sekretarz redakcji
 • o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
 • prof. Gabriel Paľa
  Słowacja
 • dr Szymon Gajewski

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr Danuta Bogdan
  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polska
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • dr hab. Arkadiusz Czwołek
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Mirosław Golon
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Piotr Grochmalski, prof. ASW
  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Polska
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • prof. PhDr Petr Kaleta, Ph.D.
  Uniwersytet Masaryka w Brnie (Rada Naukowa), Republika Czeska
 • prof. Kamil Kardis Ph.D.
  Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Ryszard Michalski
  Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska 
 • siostra dr hab. Agata Mirek CMN, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • prof. dr hab. Wojciech Polak
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • prof. dr hab. Ryszard Terlecki
  Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • prof. o. Andrzej Wodka CSsR,
  Akademia Alfonsjańska – Wyższy Instytut Teologii Moralnej w Rzymie, Włochy
 • dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • prof. Felipe F. Salvosa II
  Papieski i Królewski Uniwersytet św. Tomasza w Manilii, Filipiny

Recenzenci

 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marta Czyż
  Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
 • ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Mirosław Golon
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Grochmalski, prof. ASW
  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Polska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
  Politechnika Krakowska
 • prof. o. Edmund Kowalski CSsR
  Akademia Alfonsjańska, Rzym, Włochy
 • prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski
  Uniwersytet w Bremie, Niemcy
 • ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. o. Leszek Niewdana SVD, Katolicki
  Uniwersytet Fu Jen, Tajwan
 • prof. o. Jacek Norkowski OP
  Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza (Angelicum), Rzym, Włochy
 • prof. o. Marek Raczkiewicz CSsR
  Papieski Uniwersytet Comillas
  Katolicki Uniwersytet św. Damazego w Madrycie, Hiszpania
 • prof. dr hab. Mieczysław Ryba
  Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
 • ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska