Gala rozdania nagród za etiudy filmowe studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej to podsumowanie całorocznej pracy filmowej podopiecznych reżysera i wykładowcy toruńskiej uczelni Piotra Zarębskiego. Druga edycja spotkania odbyła się 10 grudnia 2017 roku w auli WSKSiM. Zdominował akcent historyczny i patriotyczny, a jak przyznało jury konkursu – „w tym roku etiudy były o poziom wyższe”.

Jury – w którego skład wchodzili dr Monika Szetela, Piotr Rozworowski oraz Paweł Kania – pod przewodnictwem o. Rektora Zdzisława Klafki CSsR miało okazję obejrzeć 29 filmów dopuszczonych do konkursu etiud Studenckiego Studia Miniatur Filmowych i Programów TV.

Galę – prowadzoną przez Karola Kupczyka i Łucję Darbah-Kopczyńską – rozpoczęto od przedstawienia filmów patriotycznych. Twórcy tych etiud wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Telewizję Tilma. Zebrani goście mogli dowiedzieć się o oddziale „Cichego” z materiału Adriana Wandowskiego, losach bł. ks. Stanisława Grelewskiego z produkcji Pawła Króla, a Teresa Czeczelewska w swojej pracy przedstawiła postać sanitariuszki Władysławy Danielewicz „Reni”.

W kolejnej części programu zaprezentowano etiudy studenckie. Zwycięski okazał się film Marty Pawlak, Mileny Rossal oraz ks. Rafała Kusiaka pt. „Barbarka”, który opowiadał o miejscu kaźni ofiar hitleryzmu. Etiudy „Okno na Pana Boga”  ks. Macieja Fladera i „Wehrmacht” Urszuli Zbyszyńskiej  oraz Mateusza Witka zajęły ex aequo drugie miejsce. Pierwsza z nich prezentowała techniki tworzenia ikony. Natomiast w realizacji Urszuli i Mateusza, Stanisław Michnowski – opierając się na własnych doświadczeniach – opowiadał o okrutnościach żołnierzy Wermachtu. Trzecie miejsce zajęły dwie etiudy – „Pasja, wiara, sukces” Justyny Baścik i Krzysztofa Pacynowicza, a także „Namioty Wyklętych” Aleksandry Trelińskiej oraz Marty Grabowskiej. Wyróżniona została praca („Anioły nadziei”) Justyny Majdak, Justyny Morawskiej i Marii Kucharskiej.

Dla Marty Grabowskiej, która wspólnie z Aleksandrą Trelińską pracowała nad filmem „Namioty Wyklętych”, było to „ogromnie zaskoczenie, że ich etiuda zajęła trzecie miejsce”.

Cieszymy się, że nasza etiuda została wyróżniona. Praca nad nią kosztowała nas wiele pracy, ale jak widać opłacało się. Chciałam również podziękować za pomoc wszystkim, którzy nam pomogli przy tworzeniu tego filmu, czyli Karolowi Kupczykowi i Konradowi Kujawskiemu –

Głos zabrał również organizator wieczoru, reżyser Piotr Zarębski.

W tym roku etiudy były o poziom wyższe. Studenci coraz lepiej rozpoznają zawód medialny i wszystkie tajemnice, które są z tym związane. To jest zaczyn. Mam nadzieje, ze uczelnia będzie z was dumna, tak jak ja jestem w tej chwili – podkreślił wykładowca WSKSiM.

Studenci także w rym roku rozpoczęli pracę nad kolejnymi etiudami. Wyniki ich poświęcenia zobaczymy już niedługo.

 

Szymon Kamysz

Zespół Prasowy WSKSiM