Podziękowanie za „Politykę”

Teatr Studencki „Dobry wieczór”, który w sezonie zimowym roku akademickiego 2016-2017 grał sztukę Włodzimierza Perzyńskiego Polityka, otrzymał pisemne podziękowanie za gościnny występ w Rypinie. Burmistrz Paweł Grzybowski wyraził wdzięczność za wrażenia artystyczne, jakich dostarczył występ młodych aktorów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Przypominamy, że w lutym i w marcu Zespół wystąpił również w Lublinie, Radomiu, Kolbuszowej, Pionkach, Łodzi, Bolesławcu, Kraśniku, Puławach i we Wrocławiu.